Lid

Als u overweegt u om lid te worden van Centro Ministerial Dios Esta Obrando, dan raden wij u aan om het
contactformulierin te vullen en te verzenden. Wijzullen dan binnen maximaal één week contact met u opnemen.
Wij wijzen u graag op onze discipelschap lessen die bij ons worden aangeboden om meer overJezus, de Heilige
Geest, Gods woord, de visie en missie van ons huis te leren.
De niveaus 1 en 2 van de discipelschap lessen worden in het Spaans. De niveaus 3 en 4 worden in het Nederlands
aangeboden. De lessen worden vertaald als dat nodig blijkt.
Voor meerinformatie verwijzen wij u door naar de agenda van de discipelschap lessen.
Ook bieden wij de alpha cursus aan waar er op een huiselijke sfeer kennis wordt gemaakt metJezus en het
Christendom. De alpha cursus wordtin het Nederlands aangeboden.
Voor meerinformatie verwijzen wij u door van de agenda van de alpha cursus.